Metsämieli- palvelut ja tapahtumat   

Metsämieli- menetelmän koulutetut ohjaajat ja - vetäjät tarjoavat ja tuottavat tilauksesta palveluita eri puolilla Suomea. Metsämieltä voidaan toteuttaa tapahtumana sisällä tai ulkona, kävelynä, retkenä, työhyvinvointitilaisuutena tai kurssina. Monet ohjaajat ja vetäjät käyttävät Metsämieli- harjoituksia myös osana muita luontoperusteisia tuotteita tai osana omaa työtänsä. 

Metsämieli- tapahtuma suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti yhdessä tilaajan kanssa. Ota yhteyttä Metsämieli- ohjaajaan tai vetäjään ja kysy lisää:  Metsämieli- ohjaajat 

Esimerkkejä Metsämieli- palveluista:

  • Mielentaitoja luonnosta- luento (30- 60 min.)
  • Metsämieli- maistiainen (30- 90 min.)
  • Metsämieli- luontokierros (1.5- 4 h)
  • Metsämieli- peruskurssi- voimavaroja arkeen ( 3 x 1,5-2 h arki- iltaisin tai viikonloppuisin)

Metsämieli- tapahtuman malli

Metsämieli- tapahtuma rakentuu kulloisenkin osallistujaryhmän, tilaisuuden tarkoituksen ja tavoitteen, maaston, sään, vuodenajan ja harjoittelijan tai ryhmän toiveiden mukaisesti. Metsämieli- harjoituksista valitaan ja sovelletaan 4- 8 erilaista harjoitusta riippuen tilaisuuden kestosta ja luonteesta. 

Metsämieli- harjoitukset kannustavat tutkimaan, kokeilemaan ja vahvistamaan mielentaitoja sekä tunnistamaan luonnon hyvinvointivaikutukset omien kokemusten kautta. Harjoituksia voi hyödyntää hiljentymiseen, rauhoittumiseen, virkistymiseen, ajatusten ja tavoitteiden selkiyttämiseen, eri elämänvaiheiden tutkiskeluun tai yhdessä olemisen sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen luonnossa liikkuessa.

Tapahtuman alussa Metsämieli- vetäjä- ta ohjaaja kertoo lyhyesti, millaisia hyvinvointivaikutuksia luonto tutkitusti tuottaa ja mistä Metsämielessä on kyse. Vetäjä/ohjaaja kertoo, että kävellään osallistujien kunnon mukaisesti 1-4 km matka leppoisalla vauhdilla, pysähdellään harjoituksiin ja keskustellaan kävellessä. Jokainen osallistuja kertoo ja jakaa kokemuksiansa juuri sen verran kuin itse haluaa. 

Leppoisalle liikkumiselle ja läsnäoloon laskeutumiselle on alkumatkasta hyvä antaa aikaa. Pysähdytään aistimaan ja havainnoimaan luontoa, jolloin läsnäolo tiivistyy luontaisella ja helpolta tuntuvalla tavalla. Matkan jatkuessa Metsämieli- harjoitukset auttavat tunnistamaan, jäsentämään, lajittelemaan ja hyväksymään omia reaktioita, tunteita ja ajatuksia. Tapahtuman lopulla vetäjä/ohjaaja kannustaa kysymään itseltä, miten keho ja mieli voi verrattuna lähtötilanteeseen. Millaisia kokemuksia, tunnelmia ja voimavaroja jäi mieleen? Voisiko kokemuksia ja Metsämieli- harjoituksia käyttää omassa arjessa?


Metsämieli- kirjat

Metsämieli- kirjojen avulla pääset tutustumaan menetelmään ja kokeilemaan harjoituksia. 

Kirjoja kannattaa etsiä hakukoneen avulla verkkokirjakaupoista tai kysellä kirjastoista. 

Kirjojen painokset ovat osittain loppuneet, mutta verkkokirjakaupoista voi saada tilattua kirjoja käytettynä. Metsämieli- ohjaaja- ja vetäjäkoulutuksiin osallistujat saavat kuhunkin kurssiin kuuluvan kirjan sähköisenä versiona.


Arvonen, Sirpa. 2014. Metsämieli – luonnollinen menetelmä mielentaitoihin. 

Arvonen, Sirpa. 2015. Metsämieli – Kehon ja mielen kuntosali.

Arvonen, Sirpa. 2017. Metsämieli- kehon ja mielen taskukirja.

Arvonen, Sirpa. 2018. Metsämieli- kehon ja mielen maastokirja.