Metsämieli- menetelmä
Mielellään luonnossa


Metsämieli tasapainoittaa mieltä ja kehoa! 

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnon terveysvaikutukset mielentaitoja vahvistaviin harjoituksiin. Metsämieli koostuu läsnäolo-, rentoutus-, virkistys- , voimavara- ja mielentaitoharjoituksista. Metsämielelle voi lähteä yksin, kaksin, lähimmäisten ja työ- tai harrastusporukan kanssa.

Suomessa 2000- luvulta alkaen kehitettyä menetelmää voi hyödyntää arkisina hyvinvointitapoina pihapiirissä, puistoissa sekä ulkoilu- ja luontoalueilla kaikkina eri vuodenaikoina. Metsämieli- menetelmä perustuu tutkittuun tietoon psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä luonnon tuottamista hyvinvointivaikutuksista. Metsämieli- ryhmissä ja kursseilla hyödynnetään  myös arvostavan vuorovaikutuksen ja vertaiskeskustelujen voimaa, jolloin osallistujat pohtivat yhdessä ihmisenä olemisen ilmiöitä ja jakavat arkisten hyvinvointitapojen vinkkejä. 

Metsämieli- ohjaajat ja - vetäjät käyttävät menetelmää varhaiskasvatuksessa, oppilaitoitoksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä matkailu- ja ohjelmapalveluissa. Metsämieli- vertaisohjaajat toimivat järjestöissä soveltaen menetelmää eri ikäisille ja osaksi järjestön muita toimintoja.


  • Tutkitut luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset tekevät metsästä ja erilaisista luontopaikoista oivallisen ympäristön mielentaitojen harjoitteluun sekä terveyttä edistävään liikkumiseen.
  • Omien aistimusten, havaintojen, reaktioiden, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta, vahvistaa resilienssiä sekä kehittää mielentaitoja.
  • Jokaisella on omanlaisensa suhde luontoon. Metsämieli-harjoitukset sopivat mihin tahansa luonto-, piha- tai puutarhaympäristöön ja myös luontokuvista voi ladata hyvinvointia Metsämieli- harjoitusten avulla.
  • Luonnon hyvinvointivaikutukset latautuvat sekä tietoisesti että tiedostamattomasti.
  • Metsämieli-harjoituksia on hyvä tehdä säännöllisesti, sillä mielentaitojen harjoittelu ja psyykkisen kunnon vahvistaminen on koko elämän mittainen prosessi ja yhtä tärkeää kuin fyysisenkin kunnon ylläpitäminen.
  • Metsämieli- mielentaitoharjoitukset lisäävät itsetuntemusta, vahvistavat psyykkistä hyvinvointia ja auttavat elämään antoisaa  elämää – silloinkin kun elämässä on haasteita tai elämänsuunta on uudelleen arvioinnissa.